Tuesday, September 18, 2007

گذر عمر


دايي مندن يك دستگاه ضبط صوت مربوط به عهد عتيق دارد كه هر وقت دلش مي گيرد اين ضبط صوت را روشن مي كند. اولين نسل از ضبط صوت هاي جديد كه پس از گرامافون به بازار آمده است. بارها نمايندگي شركت سوني درخواست خريد داده اما دايي زير بار نمي رود.

2 comments:

Anonymous said...

دوربين ديجيتالتون چيه؟

Anonymous said...

اين ضبط صوتشون چند؟ فروشي هست يا نه؟ نديد خريداريم!