Friday, September 7, 2007

حسن مشكين فام


حسن مشكين فام از نقاشان بنام شيرازو متولد سال 1333 در محله بالا كفد شيراز است.وي سالها در ايران و خارج از ايران و در كشور هاي فرانسه ،آلمان،سوئد،،هلند به تحصيل هنر پرداخت.وي نمايشگاه هاي متعددي در ايران و ديگر كشورها داشته است.وي در كنار نقاشي به عكاسي از مناطق مختلف ايران همت گماشته است.آلبوم "نيما به روايت مشكين فام با مقدمه آيدين آغداشلو درسال 1375 از ايشان منتشر شده است.

No comments: