Sunday, October 21, 2007

نظرسنجي

چند تا از دوستان ناراحت بودند از اينكه عكس هاي روي بلاگ بزرگه و به سختي باز ميشه. با وجوديكه با فوتوشاپ سعي كرده ام كه حجم عكس ها را تا اون اندازه اي كه به كيفيت اونها آسيب نرسونه كم كنم، اما براي امتحان حجم عكس ها را باز هم كمتر مي كنم. بنظر شما كدام يك از اين دو حالت بهتر است؟ راستي اين تغيير حجم از دو تا پست قبلي به اينطرف شروع شده.

No comments: